Aktualności
Zakończenie realizacji projektu
13.05.2015
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Projekt "Coaching w oświacie...
OSTATNIE WOLNE MIEJSCA „COACHING W ZARZĄDZANIU OŚWIATĄ”
08.04.2014
POSIADAMY 45 WOLNYCH MIEJSC NA SZKOLENIE „COACHING W ZARZĄDZANIU OŚWIATĄ” ...

     

 

   

Intensywne zmiany zachodzące w placówkach oświatowych wymagają od nauczycieli i dyrektorów wysokiego zaangażowania. Dyrektorzy szukają nowoczesnych sposobów motywowania i wspierania pracowników.  Nauczyciele pracując w uczniami i rodzicami szukają narzędzi skutecznego rozwiązywania napotykanych trudności wychowawczych. 

     

W tej sytuacji szczególnie użyteczne jest wykorzystanie zasad i technik coachingu – stosunkowo nowej dziedziny wspierania rozwoju zawodowego i osobistego.  Stosowanie coachingu  w pracy wymaga nabycia specjalistycznych umiejętności.  Sposobem ich przyswojenia jest uczestnictwo w odpowiednim szkoleniu i poddanie się coachingowi.  Ułatwi to znakomicie dyrektorom zarządzanie, nauczycielom uczenie i wychowywanie, a także wpłynie na podniesienie  jakości życia osobistego.  

     

Celem Projektu „Coaching w oświacie” jest rozwijanie kompetencji i dostosowanie kwalifikacji do bieżących potrzeb rynku 180 dyrektorek, dyrektorów, liderów WDN oraz zespołów zadaniowych, a także 180 nauczycieli i nauczycielek ze szkół z terenu województwa podlaskiego poprzez udział w kursach coachingowych.

Zapraszamy pracowników placówek oświatowych do udziału w projekcie „Coaching w oświacie”

W ramach tego projektu proponujemy:

    - Przedstawicielom kadr kierowniczych placówek oświatowych – dyrektorkom, dyrektorom i osobom, którym powierzono zadania związane z kierowaniem placówkami oświatowymi – np. liderom WDN i zespołów zadaniowych uczestnictwo w kursie:

    Coaching w zarządzaniu oświatą (kurs w wymiarze 48h zajęć w 3 dwudniowych sesjach, które będą odbywać się w piątki i soboty).

    - Nauczycielom  przedszkoli, szkół i placówek oświatowych uczestnictwo w kursie:

Coaching jako narzędzie pomocy psychologiczno-pedagogicznej (kurs w wymiarze 48 h zajęć w 3 dwudniowych (weekendowych) sesjach - soboty i niedziele).

    Ponadto każdy uczestnik/uczestniczka kursu weźmie udział w trzygodzinnej sesji coachingowej. W ten sposób pozna coaching także z praktycznej strony oraz będzie miał możliwość uzyskania wsparcia dla własnego rozwoju osobistego i zawodowego.

   

Kursy i sesje są bezpłatne!

 

    Zgłoszenia prosimy składać do Biura Projketu, przy ul. Brukowej 28 lok. 8, 15-889 Białystok (osobiście lub listownie)

    Informujemy, że z jednej placówki w projekcie mogą wziąć udział maksymalnie 4 osoby.