Aktualności
Zakończenie realizacji projektu
13.05.2015
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Projekt "Coaching w oświacie...
OSTATNIE WOLNE MIEJSCA „COACHING W ZARZĄDZANIU OŚWIATĄ”
08.04.2014
POSIADAMY 45 WOLNYCH MIEJSC NA SZKOLENIE „COACHING W ZARZĄDZANIU OŚWIATĄ” ...

     Projekt „Coaching w oświacie” jest nastawiony na rozwijanie kompetencji i dostosowanie kwalifikacji podlaskiej kadry oświaty do bieżących potrzeb rynku.

     Grupą docelową Projektu jest 180 dyrektorek, dyrektorów, liderów WDN oraz zespołów zadaniowych, a także 180 nauczycieli i nauczycielek ze szkół z terenu województwa podlaskiego.

     Kandydatem może być osoba, która ukończyła 18 rok życia, zamieszkuje na terenie województwa podlaskiego, jest zatrudniona na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej (zlecenia, o dzieło) w placówkach kształcenia ustawicznego, praktycznego i doskonalenia zawodowego z terenu województwa podlaskiego.

      Priorytetowo będą traktowane zgłoszenia osób o mniejszym doświadczeniu zawodowym.

     Do udziału w projekcie może zostać zakwalifikowanych maksymalnie 4 pracowników z jednej szkoły, w tym dwie osoby z kadry kierowniczej (dyrektor, dyrektorka, lider WDN, członek zespołu zadaniowego) oraz dwóch nauczycieli.