Aktualności
Zakończenie realizacji projektu
13.05.2015
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Projekt "Coaching w oświacie...
OSTATNIE WOLNE MIEJSCA „COACHING W ZARZĄDZANIU OŚWIATĄ”
08.04.2014
POSIADAMY 45 WOLNYCH MIEJSC NA SZKOLENIE „COACHING W ZARZĄDZANIU OŚWIATĄ” ...

Wykaz dokumentów obowiązujących w procesie rekrutacji i naboru
uczestników/uczestniczek projektu:

(proszę klikać w łącza)

 

1) Formularz rekrutacyjny, wypełniony i własnoręcznie podpisany,

2) Zgoda na przetwarzanie danych osobowych,

3) Zaświadczenie od pracodawcy potwierdzające zatrudnienie.

 

Datą przyjęcia zgłoszenia jest data dostarczenia kompletu
dokumentów rekrutacyjnych.


Uprzejmie informujemy, że dokumnety złożone bez zaświadczenia potwierdzającego zatrudnienienie są kompletem dokumnetów i nie będą rejestrowane do momentu
uzupełnienia dokumentacji.