Aktualności
Zakończenie realizacji projektu
13.05.2015
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Projekt "Coaching w oświacie...
OSTATNIE WOLNE MIEJSCA „COACHING W ZARZĄDZANIU OŚWIATĄ”
08.04.2014
POSIADAMY 45 WOLNYCH MIEJSC NA SZKOLENIE „COACHING W ZARZĄDZANIU OŚWIATĄ” ...
OSTATNIE WOLNE MIEJSCA „COACHING W ZARZĄDZANIU OŚWIATĄ”
08.04.2014

Szanowni Podlascy Dyrektorzy, liderzy WDN,
liderzy zespołów zadaniowych,


Intensywne zmiany zachodzące w placówkach oświatowych wymagają od nauczycieli i dyrektorów wysokiego zaangażowania. Dyrektorzy szukają nowoczesnych sposobów motywowania i wspierania pracowników. Nauczyciele pracując w uczniami i rodzicami szukają narzędzi skutecznego rozwiązywania napotykanych trudności wychowawczych.

W tej sytuacji szczególnie użyteczne jest wykorzystanie zasad i technik COACHINGU – stosunkowo nowej dziedziny wspierania rozwoju  zawodowego i osobistego. Bezpłatny kurs, na który serdecznie Państwa zapraszamy przeznaczony jest dla osób  zainteresowanych wykorzystaniem umiejętności stosowanych w prowadzeniu coachingu w celu rozwijania kompetencji i potencjału osobistego. Coaching w zarządzaniu oświatą skierowany jest do kadr kierowniczych  placówek oświatowych – dyrektorów, dyrektorek oraz osób, którym  powierzono zadania związane z kierowaniem placówkami oświatowymi, a także liderom WDN (Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli) oraz liderom zespołów zadaniowych, którzy chcą się  rozwijać i stawać się skuteczniejszymi przywódcami oraz budować  zespoły mocno skoncentrowane na realizacji postawionych celów.

Z przyjemnością więc Państwa informujemy o ofercie szkoleniowej  dostępnej w ramach projektu "Coaching w oświacie" realizowanego przez Towarzystwo Amicus na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego oraz przy merytorycznym wsparciu Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku.

Celem szkoleń skierowanych do kadry podlaskiej oświaty jest rozwijanie kompetencji i dostosowanie kwalifikacji do bieżących potrzeb rynku 180  dyrektorek, dyrektorów, liderów WDN oraz zespołów zadaniowych.

POSIADAMY 45 OSTATNICH WOLNYCH MIEJSC (3 GRUPY) NA SZKOLENIE
„COACHING W ZARZĄDZANIU OŚWIATĄ”


Kurs w wymiarze 48 h zajęć odbywał się będzie w 3 dwudniowych sesjach,  w 15 osobowych grupach. Uzupełnieniem kursu są indywidualne sesje coachingowe podczas których uczestniczki i uczestnicy kursu będą mogli  doświadczyć korzyści z coachingu analizując osobiste kwestie zawodowe.

KURS ODBĘDZIE SIĘ W MIEJSCU WSKAZANYM PRZEZ UCZESTNIKÓW.


Zajęcia prowadzić będą trenerzy, którzy są praktykującymi coachami i  znają specyfikę pracy kadr zarządzających, funkcjonowanie placówek oświatowych, aktualne problemy i potrzeby ich pracowników. Efektem  dodatkowym nabycia umiejętności coachingowych dla uczestników może być poprawienie relacji  także w życiu osobistym. REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE a także wzory DOKUMENTÓW REKRUTACYJNYCH przesyłamy w załączeniu. Są one także dostępne na stronie projektu.


Dokumenty rekrutacyjne należy złożyć osobiście lub przesłać na adres  Biura Projektu: przy ul. Brukowej 28  lok.8, 15-889 Białystok, bądź  przesłać podpisane skany na adres poczty mailowej coaching@bia.pl pod warunkiem  dostarczenia oryginałów najpóźniej w dniu rozpoczęcia zajeć.

Termin składania dokumentów upływa 30 kwietnia 2013 roku.  Udział w Projekcie jest całkowicie bezpłatny, finansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 9.4 PO KL.

Nasi trenerzy:

 

Z poważaniem
Karolina Szymańska-Skowronek