Aktualności
Zakończenie realizacji projektu
13.05.2015
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Projekt "Coaching w oświacie...
OSTATNIE WOLNE MIEJSCA „COACHING W ZARZĄDZANIU OŚWIATĄ”
08.04.2014
POSIADAMY 45 WOLNYCH MIEJSC NA SZKOLENIE „COACHING W ZARZĄDZANIU OŚWIATĄ” ...
Zakończenie realizacji projektu
13.05.2015

Projekt "Coaching w oświacie" zakończył się z sukcesem. W szkoleniach w 2013 i 2014 roku wzięło udział 360 nauczycieli, dyrektorów oraz pedagogów placówek oświatowych z województwa podlaskiego. Uczestnicy i uczestniczki wysoko ocenili jakość prowadzonych zajęć oraz przydatność poznanych treści w pracy zawodowej (a także życiu osobistym).
Osoby zainteresowane dalszym doskonaleniem umiejętności nabytych na szkoleniach oraz te, które dopiero chcą dowiedzieć się, jak można wykorzystać narzędzia coachingowe w pracy w placówkach edukacyjnych mogą kontaktować się z Arturem Brzezińskim – autorem programu „Coaching w oświacie”, trenerem oraz coachem - telefonicznie: 600970711 lub mailowo: artur.brzezinski@live.com, oraz Katarzyną Sobolewską, która prowadziła sesje indywidualne w Projekcie – tel.605 555 917, e-mail: k.sobolewska@peakconsulting.pl

Informacje o wykorzystaniu coachingu w edukacji można znaleźć na stronie www.krytycznemyslenie.pl