Aktualności
Zakończenie realizacji projektu
13.05.2015
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Projekt "Coaching w oświacie...
OSTATNIE WOLNE MIEJSCA „COACHING W ZARZĄDZANIU OŚWIATĄ”
08.04.2014
POSIADAMY 45 WOLNYCH MIEJSC NA SZKOLENIE „COACHING W ZARZĄDZANIU OŚWIATĄ” ...
Coaching jako narzędzie pomocy PP
04.04.2013

Coaching jako narzędzie pomocy psychologiczno-pedagogicznej


Kurs w wymiarze 48 h zajęć w 3 dwudniowych (weekendowych: soboty i niedziele) sesjach, w grupach 15 osobowych.

Uczestnicy i uczestniczki kursu nauczą się wykorzystywać zasady i techniki coachingu w pracy dydaktycznej i wychowawczej z uczniami oraz we współpracy z ich  rodzicami.  Opanowanie tych umiejętności zwiększy skuteczność ich działań związanych z udzielaniem pomocy psychologiczno pedagogicznej uczniom o specyficznych potrzebach edukacyjnych - zarówno tym napotykającym trudności jak i tym określanych mianem „szczególnie zdolnych”. Zajęcia w większości będą prowadzone metodami aktywizującymi (symulacje, odgrywanie ról, analiza przypadków). Pozwoli to uczestnikom i uczestniczkom na przećwiczenie poznawanych umiejętności, poznanie ich praktycznego zastosowania oraz będzie okazją do zrozumienia własnego stylu komunikowania się i współpracy z ludźmi.


Uzupełnieniem kursu są indywidualne sesje coachingowe podczas których uczestniczki i uczestnicy kursu będą mogli doświadczyć korzyści z coachingu analizując zgłoszone kwestie zawodowe.
Zajęcia prowadzić będą trenerzy , którzy są praktykującymi coachami i znają specyfikę pracy nauczycieli, funkcjonowanie placówek oświatowych, aktualne problemy i potrzeby ich pracowników.


Efektem dodatkowym nabycia umiejętności coachingowych dla uczestników może być poprawienie relacji  także w życiu osobistym.