Aktualności
Zakończenie realizacji projektu
13.05.2015
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Projekt "Coaching w oświacie...
OSTATNIE WOLNE MIEJSCA „COACHING W ZARZĄDZANIU OŚWIATĄ”
08.04.2014
POSIADAMY 45 WOLNYCH MIEJSC NA SZKOLENIE „COACHING W ZARZĄDZANIU OŚWIATĄ” ...
Coaching w zarządzaniu oświatą
04.04.2013

Coaching w zarządzaniu oświatą


Kurs w wymiarze 48 h zajęć w 3 dwudniowych sesjach, które będą odbywać się w piątki i soboty w 15 osobowych grupach.

Wykorzystanie zasad coachingu w zarządzaniu placówką edukacyjną


Uczestnicy i uczestniczki  kursu poznają zasady i techniki prowadzenia coachingu oraz będą je zastosować w prowadzeniu rozmów z pojedynczymi pracownikami i zespołami w celu wsparcia ich w realizacji celów związanych z działalnością edukacyjną, opiekuńczą i wychowawczą zarządzanych placówek.
Zajęcia w większości będą prowadzone metodami aktywizującymi (symulacje, odgrywanie ról, analiza przypadków).

Pozwoli to uczestnikom i uczestniczkom na przećwiczenie poznawanych umiejętności, poznanie ich praktycznego zastosowania oraz będzie okazją do zrozumienia własnego stylu komunikowania się i współpracy z ludźmi.
Uzupełnieniem kursu są indywidualne sesje coachingowe podczas których uczestniczki i uczestnicy kursu będą mogli doświadczyć korzyści z coachingu analizując zgłoszone kwestie zawodowe.


Zajęcia prowadzić będą trenerzy, którzy są praktykującymi coachami i znają specyfikę pracy kadr zarządzających, funkcjonowanie placówek oświatowych, aktualne problemy i potrzeby ich pracowników.
Efektem dodatkowym nabycia umiejętności coachingowych dla uczestników może być poprawienie relacji  także w życiu osobistym.